vanilliowynotes.pl

vaniliowynotes-blog ogólnotematyczny

Polimery do produkcji Big Bagów
Lifestyle

Polimery do produkcji Big Bagów

Big bagi to nie tylko po prostu duże worki. To masowe opakowania pośrednie do zastosowań przemysłowych. Podobnie jak w przypadku wielu pozornie prostych przedmiotów codziennego użytku, producent big bagów musi spełnić określone wymogi swoich klientów oraz norm bezpieczeństwa. Worki są dostosowane do konkretnych zastosowań. Dopuszczalne obciążenie mierzone w tonach to tylko jedno z wymagań. Ich spełnienie jest możliwe dzięki stosowaniu odpowiednich tworzyw sztucznych. Z jakich materiałów wytwarza się big bagi?

Polimer polimerowi nierówny

W latach 60. rozwinęły się technologie produkcji i tkania włókien polimerowych. Współcześnie najwięcej produkuje się polietylenu (PE) oraz polipropylenu (PP). Każdy producent big bagów powie, że na worki częściej stosuje się ten drugi. Dlaczego?

  • Jest elastyczniejszy, więc lepiej nadaje się na giętkie tkaniny.

  • Ma najniższą gęstość spośród popularnych plastików. Dzięki temu opakowania minimalnie zwiększają masę ładunku.

  • Ma dużą odporność na odczynniki chemiczne: kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne. Może mieć więc kontakt z bardzo różnorodnymi produktami.

  • Jest naturalnie biały, co ułatwia umieszczanie na nim napisów, oznaczeń, etykiet.

Odmianą polipropylenu jest BOPP (PP orientowany dwuosiowo). Jest on przezroczysty i wytrzymalszy dzięki włóknom ułożonym prostopadle do siebie.

Opakowania specjalne dla specyficznych zawartości

Podczas opróżniania worka tarcie może łatwo spowodować elektryzowanie, a w konsekwencji drobne wyładowania. Jeżeli w pobliżu są materiały łatwopalne lub, co gorsza, wybuchowe, każda iskra stanowi zagrożenie. Producent big bagów na taką ewentualność dostarcza worki z zabezpieczeniami, typu B i C. Pierwsze mają zwiększoną odporność na przebicie elektryczne. Worki typu C są wzbogacone o przewodzącą siatkę z metalowych nici srebrnych lub stalowych. Podczas rozładunku big bagi C są uziemiane, co eliminuje wyładowania elektrostatyczne.

Jeżeli warunki transportu wymagają usztywnienia worka, stosuje się wkłady polietylenowe. Ten sam materiał zapewnia dodatkowe uszczelnienie, jeśli mamy do czynienia z ładunkami drobnoziarnistymi lub pylącymi. Z kolei worki próżniowe muszą być gazoszczelne. Zapewnia się to dzięki wkładom lub laminowaniu polipropylenu uszczelniającymi warstwami z nylonu lub EVOH (alkoholu etylowinylowego).

Odpowiedzialny producent big bagów potrafi dobrać materiał worka do konkretnego zastosowania. Dzięki temu transport i składowanie są efektywne, a ryzyko pracy przy niebezpiecznych substancjach jest minimalne. Przed zakupem warto skonsultować się z fachowcem, aby dokonać najlepszego wyboru.

Materiał zewnętrzny