vanilliowynotes.pl

vaniliowynotes-blog ogólnotematyczny

jak często zmieniać pracę
Praca

Jak często zmieniać pracę ?

Odpowiedź na pytanie jak często zmieniać pracę jest zawsze nacechowana subiektywizmem, a więc nigdy nie jest odpowiedzią uniwersalną. Istnieje jednak na pewno kilka ogólnych prawidłowości, o których warto wspomnieć, jeśli rozpatrujemy tę kwestię.

Interes pracownika
1) Ciągłe dążenie do spełnienia własnych celów zawodowych.
Bywają osoby, które stawiają sobie poprzeczkę zawsze nieco wyżej, niż potrafią w danej chwili sięgnąć. Szukają więc wymarzonej pracy, ale póki jej nie mają, a mimo to muszą pracować, podejmują pracę mniej satysfakcjonującą. Takie osoby, pomimo że zazwyczaj mają pracę, wciąż pracy poszukują. Jednak w chwili, gdy przytrafi się oferta bliższa aspiracjom lub innym oczekiwaniom, to zmieniają pracę bez wahania.

2) Bywają przypadki, że nagle zmienia się nasza sytuacja życiowa, np. zostaliśmy samotnym rodzicem, a obecny pracodawca nie jest na tyle elastyczny, aby nowy stan rzeczy zaakceptować. Szukamy więc wówczas pracy, która będzie bardziej dopasowana do naszych możliwości.

3) Wypalenie zawodowe w obecnym miejscu pracy lub na zajmowanym stanowisku może być kolejnym impulsem do zmiany. Zniechęcenie do wykonywania rutynowych zadań, zwyczajne przemęczenie lub złe samopoczucie w obecnym miejscu pracy są argumentami przemawiającymi za zmianą. I w sytuacjach, gdy wymienione czynniki stają się już nie do zniesienia, rezygnujemy czasami z pracy bez względu na dalszy rozwój sytuacji – tzn. niezależnie od tego czy nową pracę już mamy, czy też nie.

4) Konflikt z pracodawcą wywołany różnymi sytuacjami, a najczęściej sporem dotyczącym wynagrodzenia lub warunków pracy, jest kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą.

Jak widać przyczyn skłaniających do zmiany pracy jest co najmniej kilka i nie należy wzbraniać się przed podejmowaniem decyzji mogących poprawić naszą sytuację zawodową, a przynajmniej ją ustabilizować.

Interes pracodawcy
Pracodawca, rozpatrując aplikację nowego kandydata do pracy, zwraca często uwagę na przebieg jego dotychczasowej kariery zawodowej.
I tu spotkać się można z dwojakim podejściem:

1) Częste zmiany pracy mogą sugerować niestałość, brak stabilizacji i niezdolność danej osoby do adaptacji w nowym miejscu pracy. Może to także świadczyć o braku predyspozycji do podjęcia rozwojowego stanowiska pracy na którym konieczne jest długotrwałe wdrożenie.

2) Z drugiej strony, bogata historia zawodowa, może być uznana jako dowód ciągłego doskonalenia się, poszerzania kwalifikacji i pewnej uniwersalności danej osoby. Chce się ona uczyć i nabywać nowych umiejętności.

Jak widać, spojrzenia na zagadnienie jak często zmieniać pracę mogą być różnorodne, a najwięcej zależy od osobowości pracownika i otoczenia w którym przebywa.